Jornalhantering och personuppgiftslagen

Vad händer med dina personuppgifter när du lämnar dem till Fysiokoncept?

GDPR - "General Data Protection Regulation"

  • Då Fysiokoncept som leg sjukvårdspersonal står under Patientdatalagen så behöver vi ditt fulla personnummer för att kunna behandla dig och vi är skyldiga att föra journal på dina behandlingar. Första gången du besöker oss behöver du också visa legitimation.
  • Du fyller i en hälsodeklaration vid ditt första besök hos oss. Där fyller du in dina personuppgifter och skriver under med din signatur. Signaturen och dina personuppgifter scannas in i din journal.
  • Efter ditt besök förstörs din hälsodeklaration i en dokumentförstörare.
  • Vi på Fysiokoncept tillämpar sammanhållen journalföring vilket betyder att alla naprapater som arbetar på Fysiokoncept kan ta del av din journal om du byter naprapat inom Fysiokoncept.
  • Du har rätt att få tillgång till din journal om du behöver den. Exempelvis om du ska söka en annan terapeut eller läkarvård. Tala med din naprapat så får du din journal av oss.
  • Med stöd av patientdatalagen så får vi inte radera din journal förrän tio år har passerat, sedan journalen användes sist.
  • Du har rätt att göra ändringar i din journal om du anser att något är felaktigt.
  • Meddela oss om du behöver göra ändringar i kontaktuppgifter vi har till dig, exempelvis email, adress eller telefon.

Vi har patientförsäkring från Naprapatförbundet och Adekvat Försäkring

Sofia Allard, grundare STHLMPOLE

Har du frågor runt detta kontakta Sofia Allard, ägare Fysiokoncept

Dela Fysiokoncept