Om man har besvär från själva höftleden brukar besväret yttra sig i ljumske och ibland först i knät. En vanlig orsak till detta är höftledsartros. Man kan även ha smärta i ljumske av andra anledningar, som oftast är idrottsrelaterade. Det kan bero på många olika saker, men oftast beror det på överbelastning av senor eller muskelbristningar. Smärtor på utsida höft/säte beror oftast på muskelspänningar och obalans i muskulaturen i bäckenkomplexet (för stark eller för svag). Detta är inte helt ovanligt hos löpare, med bristande löpteknik.

Snapping hip är knäppningar i ljumske eller utsida höft. Många kan tro att det är höftleden som ”hoppar ur led”, vilket inte stämmer. Snapping hip beror på senor som ”hoppar” över en benknöl i höften. När senan ”hoppar” kan det leda till irritation och ömhet i de utsatta senorna. Den viktigaste åtgärden vid denna typ av besvär är att hitta orsaken som kan bero på obalans och svagheter kring bäcken-höftkomplexet. Ett adekvat rehabprogram kombinerat med behandling fungerar ofta mycket bra till detta besvär.

Vad som orsakat just ditt höftbesvär är något som vi noga utreder på plats och vi ser till att du får en diagnos och prognos innan vi påbörjar din behandling.