Svar: Normalt sett, ja! Särskilt om du är van vid att ta behandling. Idag finns inga vetenskapliga studier som visar på att naprapatbehandling skulle kunna leda till missfall. Har du dock en historia av frekventa missfall så kan det kanske vara bra att låta kroppen ”vara ifred”. Under behandling så frisätts hormonet Oxytocin som verkar avslappnande men också livmodersammandragande, så under den första trimestern av graviditeten så väljer en del kvinnor att avvakta med att ta behandling. Det är helt upp till den enskilde om hon vill ta behandling eller ej när hon är gravid. Vissa avstår helt, medan andra vill ha sin vanliga behandling. Dock undviker vi att att manipulera lederna i bäckenet och ländrygg om du är gravid och det är något just vi på Fysiokoncept tagit beslut om för att undvika sådant kraftigt stimuli mot just det området. Vi behandlar många gravida kvinnor med goda resultat!