Svar: I snitt så tar det 3-4 Naprapatbehandlingar innan du är återställd. Vissa känner sig mycket bättre eller ibland helt bra direkt efter en behandling, medan en annan kanske behöver en lång serie behandlingar innan förbättring uppstår. Det beror helt på vilken typ av besvär du söker för och vad din kropp har för förutsättningar för att svara på behandlingen, samt hur länge du har haft besväret som du söker för. Det är även upp till dig som kund att du gör de förändringar som krävs och det vi rekommenderar för att kroppen ska läka och bli smärtfri så fort som möjligt. Vi jobbar tillsammans med dig för att få dig bra så fort som möjligt!