Svar: Första gången är det viktigt att du kommer lite före utsatt tid för att fylla i en hälsodeklaration. Ta även med dig din legitimation då du måste kunna legitimera dig vid ditt första besök. Tänk på att helst inte ha tagit någon smärtstillande medicin innan ditt besök hos oss då det kan påverka testsvar från den manuella undersökningen som vi utför, och försvårar för oss att ge dig rätt diagnos. Du får heller inte vara förkyld eller sjuk när du kommer till oss.