Yrsel är relativt vanligt och ses i ofta i samband med huvudvärk, spända muskler i käkar, nacke och axlar och sekundärt till psykisk eller fysisk stress. Den spänningsrelaterade yrseln är mycket tacksam att behandla manuellt med exempelvis massage, ledbehandling eller akupunktur, eller kombinationen av dessa metoder. Självklart är det också viktigt att du tar itu med grundproblemet i din vardag som skapar symtomet, så att du kan bli bra på lång sikt och inte behöver känna dig beroende av att ta behandling.

Det är också vanligt att man får lite yrsel och försämrad balans när man blir äldre.

Det finns många orsaker till yrsel förutom den spänningsrelaterade, och det kan vara exempelvis kristallsjukan där problemet sitter i örat och kristallerna i båggångarna har flyttat på sig. Även i dessa fallen kan vi informera och behandla framgångsrikt med specifika manövrar, samt ge hemläxa som du får göra dagligen hemma tills det har lugnat ner sig.

Man kan även ha fått något som kallas för Vestibularisneurit, vilket betyder att balansnerven är påverkad, kanske av virus, inflammation eller någon form av degeneration (åldersförändring). Man kan också få yrsel vid stroke, och lider man av Borrelia så kan man få yrsel och huvudvärk som ett av symtomen.

Andra orsaker till yrsel kan vara försämrad cirkulation, blodtrycksfall, synproblem eller läkemedelsbiverkan. Därmed är anamnesen (sjukdomsberättelsen) samt den manuella undersökningen väldigt noggrann och kan ta lite extra tid vid bedömning av yrsel-patienter.

Vi kollar också ditt blodtryck som standard om du säker för detta besvär. Finner vi något avvikande eller blir osäkra på diagnos så skickar vi dig till vårdcentralen direkt.

Är det så illa att du ramlar omkull, har slagit i huvudet, svimmar eller kräks mycket, har ont i bröst, oregelbunden hjärtrytm, andningsbesvär, hängande ansiktshalva, förlamning, feber eller andra mer akuta symtom så ska du såklart alltid söka akut vård först för att utredas innan du kommer till oss.